Πιστοποιητικά

Δείτε τα πιστοποιητικά μας!
Τόσο η κατασκευάστρια εταιρεία, όσο και η προμηθεύτρια, διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας. Συγκεκριμένα η κατασκευάστρια εταιρεία Euromex) διαθέτει ISO 9001:2015 και η προμηθεύτρια εταιρεία ISO 9001:2015 και πιστοποιητικό συμφωνίας με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004 περί ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τέλος όλα τα είδη μικροσκοπίας διαθέτουν CE Mark.