Διάφορα Όργανα

Σε αυτή την κατηγορία θα βρείτε διάφορα εργαστηριακά όργανα που αποτελούν απαραίτητες προσθήκες σε πολλά εργαστήρια, όπως ένα μεγάλο εύρος από διαθλασίμετα (αναλογικά, ψηφιακά, γεμολογικά κ.α.), φασματοσκόπια, πολωσίμετρα, μικροτόμους χειρός κ.α.

Διαθλασίμετρα χειρός

Διαθλασίμετρα χειρός

 • Portable, accurate and fast
 • Wide range of applications
 • Easy to use

Περισσότερα

Γεμολογικό διαθλασίμετρο

Γεμολογικό διαθλασίμετρο

 • For gemstones research
 • Portable, accurate and fast
 • With dedicated optical filter 590 nm
 • Unit in RI

Περισσότερα

Abbe εργαστηριακό διαθλασίμετρο

Abbe εργαστηριακό διαθλασίμετρο

 • Bench-top instrument
 • Substance indentification
 • For determination solid samples
 • Brix and RI units

Περισσότερα

Φασματοσκόπια

Φασματοσκόπια

 • For optical experiments in science education
 • For determination of substances in life sciences, industry and education
 • Direct vision type
 • With fixed or adjustable slit

Περισσότερα

Πολωσίμετρα

Πολωσίμετρα

 • Fast and accurate
 • Short warm-up time
 • 589.3 nm high power LED or sodium lamp
 • 100 and 200 mm observation tubes are included

Περισσότερα

Μικροτόμοι χειρός

Μικροτόμοι χειρός

 • Magnification 4 - 10x
 • Low magnifying power
 • Used by biologists and jewelers
 • Excellent optical quality

Περισσότερα