Μικροσκόπια

Το μικροσκόπιο είναι ένα όργανο τόσο απλό και τόσο περίπλοκο συγχρόνως, που βρίσκει εφαρμογές σχεδόν σε όλες τις πτυχές της εργαστηριακής, και όχι μόνο, ζωής. Είναι σχεδιασμένο να μεγεθύνει εικόνες μικρών και πολύ μικρών αντικειμένων, να διαχωρίζει λεπτομέρειες της εικόνας, οι οποίες δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι και να μεταφέρει αυτά τα στοιχεία για οπτική παρατήρηση ή φωτογραφική καταγραφή. Παρακάτω θα βρείτε ένα μεγάλο εύρος από ορθά βιολογικά μικροσκόπια: από απλά μοντέλα για χρήση στο σχολείο ή στα χόμπι, μέχρι μοντέλα για βαριά εργαστηριακή χρήση.

MicroBlue

MicroBlue

 • Entry-level upright microscopes
 • Monocular, binocular and trinocular models
 • Standard and digital models
 • Revolving reversed nosepiece

Περισσότερα

EcoBlue

EcoBlue

 • WF10x/18 mm eyepiece(s)
 • Monocular, binocular and trinocular upright models
 • Models with integrated camera
 • Models for polarization applications

Περισσότερα

BioBlue

BioBlue

 • WF10x/18mm eyepiece(s)
 • Monocular models with 1 W LED illumination
 • Models with integrated 5.0 MP CMOS camera
 • Models for polarization applications

Περισσότερα

bScope

bScope

 • For education and laboratories
 • Robust and attractively priced microscope
 • HWF 10x/20 mm eyepieces
 • Reversed ball-beared quadruple or quintuple rotating nosepiece

Περισσότερα

BioBlue.lab

BioBlue.lab

 • Binocular and trinocular models
 • Reversed quadruple nosepiece
 • Plan and plan phase objectives
 • Finity and infinity optical system

Περισσότερα

B and B+ series

B and B+ series

 • Monocular, binocular and trinocular models
 • WF 10x/18 mm of WF 10x/20 mm eyepiece(s)
 • Revolving reversed nosepiece for 4 or 5 objectives
 • Semi plan, plan IOS, semi plan phase and plan phase objectives

Περισσότερα

Oxion

Oxion

 • HWF 10x/22 mm eyepieces
 • Bino, trino and multihead systems
 • Optional tilting head
 • Reversed nosepiece for 5 objectives

Περισσότερα

iScope

iScope

 • EWF 10x/22 mm and EWF 10x/20 mm eyepieces
 • Binocular and trinocular models
 • Multihead and face-to-face dual head systems
 • Optional tilting head

Περισσότερα

Delphi-X Observer

Delphi-X Observer

 • Trinocular model
 • Sextuple reversed nosepiece
 • Enhanced infinity corrected EIS optical system
 • Ergonomic tilting head

Περισσότερα