Ανάστροφα Μικροσκόπια

Τα ανάστροφα μικροσκόπια χρησιμοποιούνται συχνά για την παρατήρηση κυτταρικών και / ή καλλιεργειών ιστού σε τρυβλία. Η παρατήρηση μπορεί να γίνει κάτω από πιο φυσικές συνθήκες από ότι σε μία αντικειμενοφόρο πλάκα. Η πηγή φωτός και ο συμπυκνωτής τοποθετούνται στην κορυφή του μικροσκοπίου πάνω από τη τράπεζα, ενώ οι αντικειμενικοί φακοί και ο υποδοχέας τους τοποθετούνται κάτω από αυτήν. Τα ανάστροφα βιολογικά μικροσκόπια του οίκου Euromex είναι διαθέσιμα για εφαρμογές φωτεινού πεδίου, αντίθετης φάσης και φθορισμού.
Oxion Inverso Material Science

Oxion Inverso Material Science

  • Observation of all types of materials
  • Brightfield with polarization
  • Long working IOS plan achromatic objectives
  • Long working IOS plan semi apochromatic objectives

Περισσότερα

Oxion Inverso

Oxion Inverso

  • Life Science applications
  • Observation of tissue cultures, living cells
  • Brightfield, phase contrast and fluorescence
  • Long working distance IOS plan achromatic objectives

Περισσότερα