Σκοτεινό Πεδίο

Η αντίθεση σκοτεινού πεδίου χρησιμοποιείται τυπικά για τα μη χρωματισμένα δείγματα. Η εικόνα που φαίνεται έχει την εμφάνιση ενός σκοτεινού, σχεδόν μαύρου φόντου, με φωτισμένα-τονισμένα αντικείμενα, δημιουργώντας πολύ αναγνωρίσιμες εικόνες. Αυτά τα αντικείμενα, επειδή δεν είναι βαμμένα, είναι δύσκολο να παρατηρηθούν με αντίθεση φωτεινού πεδίου. Οι εφαρμογές του σκοτεινού πεδίου είναι κυρίως σε βιολογικά δείγματα, επιχρίσματα από καλλιέργειες ιστών, μονοκύτταρους οργανισμούς κ.α. Τα προηγούμενα χρόνια η μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου ήταν περιορισμένη λόγω των χαμηλών επιπέδων φωτός. Η Euromex έχει ξεπεράσει αυτό το ζήτημα αναπτύσσοντας πολύ ισχυρές μεθόδους φωτισμού χωρίς να προκαλεί ζημιά στα δείγματα.
B and B+ series

B and B+ series

 • Monocular, binocular and trinocular models
 • WF 10x/18 mm of WF 10x/20 mm eyepiece(s)
 • Revolving reversed nosepiece for 4 or 5 objectives
 • Semi plan, plan IOS, semi plan phase and plan phase objectives

Περισσότερα

Oxion

Oxion

 • HWF 10x/22 mm eyepieces
 • Bino, trino and multihead systems
 • Optional tilting head
 • Reversed nosepiece for 5 objectives

Περισσότερα

iScope Dark Field

iScope Dark Field

 • Ideal for live blood analysis
 • 5 W Cardioid mirror darkfield condenser
 • S100x oil objective with build-in iris
 • Trinocular models

Περισσότερα

Nexius Zoom for Gemology

Nexius Zoom for Gemology

 • Binocular and trinocular heads
 • Standard HWF 10x eyepieces with 22 mm or 23 mm field of view
 • Zoom objectives with 0.7 to 4.5x or 0.65 to 5.5x magnification
 • Ergonomic designed backwards tilting stand

Περισσότερα

Delphi X Observer Metallurgical

Delphi X Observer Metallurgical

 • Brightfield and Darkfield illumination
 • Normarski DIC (optional)
 • Enhanced infinity corrected EIS optical system
 • High contrast objectives with minimal abberations

Περισσότερα