Μικροσκόπια Αντίθετης Φάσης

Τα μικροσκόπια για την αντίθετη φάση επιτρέπουν την παρατήρηση δειγμάτων με ανεπαρκή ή καθόλου αντίθεση, τα οποία δεν μπορούν να παρατηρηθούν με ένα μικροσκόπιο αντίθεσης φωτεινού πεδίου. Επιτρέπει επίσης την παρατήρηση των ζωντανών οργανισμών χωρίς την χρησιμοποίηση κυτταρικής χρώσης. Τα μικροσκόπια με αντίθετη φάση έχουν συγκεκριμένους αντικειμενικούς φακούς και συμπυκνωτή.
bScope

bScope

 • For education and laboratories
 • Robust and attractively priced microscope
 • HWF 10x/20 mm eyepieces
 • Reversed ball-beared quadruple or quintuple rotating nosepiece

Περισσότερα

BioBlue.lab

BioBlue.lab

 • Binocular and trinocular models
 • Reversed quadruple nosepiece
 • Plan and plan phase objectives
 • Finity and infinity optical system

Περισσότερα

B and B+ series

B and B+ series

 • Monocular, binocular and trinocular models
 • WF 10x/18 mm of WF 10x/20 mm eyepiece(s)
 • Revolving reversed nosepiece for 4 or 5 objectives
 • Semi plan, plan IOS, semi plan phase and plan phase objectives

Περισσότερα

Oxion

Oxion

 • HWF 10x/22 mm eyepieces
 • Bino, trino and multihead systems
 • Optional tilting head
 • Reversed nosepiece for 5 objectives

Περισσότερα

iScope

iScope

 • EWF 10x/22 mm and EWF 10x/20 mm eyepieces
 • Binocular and trinocular models
 • Multihead and face-to-face dual head systems
 • Optional tilting head

Περισσότερα

iScope Material Science (asbestos)

iScope Material Science (asbestos)

 • Binocular and trinocular models
 • HWF 12.5/15 mm eyepieces
 • Reversed quintuple revolving nosepiece
 • Infinity corrected IOS objectives

Περισσότερα

Oxion Inverso

Oxion Inverso

 • Life Science applications
 • Observation of tissue cultures, living cells
 • Brightfield, phase contrast and fluorescence
 • Long working distance IOS plan achromatic objectives

Περισσότερα