Στερεοσκόπια

Το στερεομικροσκόπιο (συχνά μπορεί να το βρείτε σαν στερεοσκοπικό μικροσκόπιο ή μικροσκόπιο διάτμησης) είναι ένα οπτικό μικροσκόπιο με σταθερό ή ρυθμιζόμενο φακό μεγέθυνσης, που είναι σχεδιασμένο για παρατήρηση δειγμάτων σε σχετικά χαμηλές μεγεθύνσεις, από 2.5 έως 90 φορές (ακόμα και ως 300 φορές). Αποτελείται από δύο ξεχωριστά οπτικά συστήματα, που στέλνουν μία εικόνα για κάθε μάτι. Στην συνέχεια, ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνδυάζει τις δύο εικόνες σε μία τρισδιάστατη εικόνα με αυξημένο βάθος εστίασης. Τα στερεομικροσκόπια χρησιμοποιούνται σε εργαστήρια για προετοιμασία δειγμάτων ή για την μελέτη των αντικειμένων γύρω από τις φυσικές επιστήμες. Ένα μεγάλο εύρος μοντέλων που καλύπτει όλες τις ανάγκες σας περιμένει να τα εξερευνήσετε παρακάτω.

P Series

P Series

 • Binocular models
 • Easy to use
 • 360° revolving rotatable head with 45° inclined tubes
 • Secured WF 10x/20 mm eyepieces

Περισσότερα

AP Series

AP Series

 • Magnifications from 10-120x
 • Small and robust
 • Binocular head with vertical or 45° inclined tubes
 • Secured WF10x/20 mm eyepieces

Περισσότερα

BE-50 Series

BE-50 Series

 • Professional stereo microscopes for extra long working distance
 • Interchangeable magnifications from 2.5x up to 40x
 • Overhanging stand
 • Large working area

Περισσότερα

EduBlue

EduBlue

 • Designed for education
 • Robust and sturdy, with secured eyepieces
 • WF 10x/20 mm eyepieces
 • Dual or triple magnifications

Περισσότερα

StereoBlue

StereoBlue

 • Designed for professional use
 • Robust and sturdy
 • Dual magnifications or Zoom models
 • Available in rack & pinion, pillar and universal stands

Περισσότερα

Nexius Zoom (EVO)

Nexius Zoom (EVO)

 • Large working distance
 • 10 years warranty
 • Double 3 W LED illumination
 • Ergonomically designed stands

Περισσότερα

Z Series

Z Series

 • Modular system
 • Binocular and trinocular models
 • Standard HWF10x/23 mm eyepieces
 • Stereo zoom heads with fix 45°, 60° or 90° inclined tubes

Περισσότερα

DZ Series

DZ Series

 • Binocular and trinocular models
 • Six standard configurations or customized configuration
 • Ergonomic tilting head from 0 to 35° tilting or fixed 20° inclined head
 • EWF10x/22mm eyepieces

Περισσότερα